Mohawk Mountain Ski Area
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 24" 26 of 26

Mount Southington Ski Area
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 32" 14 of 14

Powder Ridge Mountain Park & Resort
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 18" 18 of 19

Ski Sundown
(open)
New Snow: base depth: trails open:
0" 35" 16 of 16

Tab content 4 here
Tab content 4 here